Feng Shui ile dengeyi yakalamak
Minimalist Yaşam ve Ev Dekorasyonu Yazı Dizisi

Yeni Başlayanlar İçin Feng Shui İlkeleri

İnsan yaşamı doğayla her zaman bağlantı içerisindedir. Bu bağlantının bir uyum ve akış içerisinde sürmesi ve doğal dünya ile bir denge oluşturmak düşüncesiyle yola çıkan düşünürler Feng Shui felsefesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kadim Çin felsefesi zamanla dünyanın geri kalanına yayıldı ve kitleleri etkilemeye başladı. Feng Shui felsefesine genel bir bakış atabileceğiniz ve yaşam alanlarınızla olan bağlantısını inceleyebileceğiniz bir yazı daha önce yazmıştık. Şimdi gelin dünyayı etkileyen bu felsefi görüşün temel ilkelerine göz atalım.

Yeni başlayanlar için feng shui
Yeni başlayanlar için kısaca feng shui hakkında birkaç küçük ipucu

Feng ve Shui

Temel ilkelere inmeden önce bu felsefeye ad veren iki kelimenin anlamlarına bir göz atmak gerekir. Çünkü daha burada aslında bu düşüncenin nereden çıktığını ve neyi içerdiğini anlamak mümkündür. Çincede Feng rüzgar, Shui ise su anlamına gelir. Rüzgar burada yaşam enerjisini temsil ederken su da hayatın kaynağı olmasıyla öne çıkar. Ayrıca nefes alıp vermenin de hayatın sürdürülebilirliği için bir şart olması buradaki Feng kelimesini daha anlamlı kılmaktadır. İnsan yaşamının çevreyle bağlantılı olduğunu ve aslında çevreyle birlikte aktığını da ileri süren bir düşünceyi adlandırmak için bu iki kelimeyi seçmek oldukça doğru bir karar olmuş diyebiliriz sanırım.

Bagua Haritaları ve Enerji

Bagua, Çincede sekiz alan anlamına gelen ve Feng Shui düşüncesinde enerjiyi konumlandırmak amacıyla kullanılan haritalara verilen isimdir. Bagua Haritaları aile, kariyer ve sağlık gibi hayatımızı etkileyen ve bizi temsil eden sekiz alandan oluşmaktadır. Bu haritalar renkler ve sembollerle ifade edilir. Bu sekiz alanın ortasında da kişinin kendisi yer alır. Bagua haritaları elementlerle doğrudan bağlantılıdır ve yaşam alanlarımızı dekore ederken Bagua haritalarından yararlanmak ve evimizin farklı noktalarındaki elementleri de bu haritaların yönlendirmesine göre düzenlemek gereklidir. Tabii ki her elementin farklı bir anlamı ve enerjisi vardır.

Bagua Haritası
Feng Shui ve Bagua Haritası

Beş Elementin Dengesi

Feng Shui öğretisi 5 temel elementin varlığını kabul eder ve bu elementlerin her biri farklı özelliklere ve enerjiye sahiptirler. Öğretiye göre her elementin birbiriyle etkileşimi farklıdır ve elementlerin hayatımızdaki yeri özellikle Bagua haritalarına göre belirlenmelidir. Çünkü bazı elementler birbiriyle uyum içerisindeyken bazılarının bir arada olmasına karşı çıkılmaktadır. Gelin öncelikle bu beş elementi ve temsil ettikleri enerjileri inceleyelim.

Elementler Neyi Temsil Ediyor?

Feng Shui öğretisinin kabul ettiği beş element ateş, su, toprak, metal ve odundur. Bu elementlerin her biri farklı sembollerle ve renklerle temsil edilir. Her birinin farklı özellikleri ve enerjileri vardır. Bu elementlerden ateş tutkuyu, aydınlığı ve parlaklığı; su değişkenliği; toprak kararlılığı; metal güzellik ve hassaslığı; odun ise canlılığı temsil etmektedir. Bu niteliklerinden dolayı da her biri farklı alanlarla ilgilidir. Ateş şöhretle, su kariyerle, toprak sağlıkla, odun aileyle ve metal de yardımseverlikle ilgilidir. İşte bu elementlerin temsil ettikleri enerji ve özellikleri, Bagua haritaları da kullanılarak hayatımız içerisinde doğru şekilde konumlandırılır ve doğayla uyumlu olarak akış içerisinde hayatımızı sürdürmemiz yolunda önemli bir yer tutar.

Adsiz tasarim 2 2 1
Çin Felsefesi ve 5 Element

Bagua Bölgeleri Neyi Temsil Ediyor?

Bagua’nın Çincede sekiz alan anlamına geldiğini ve Bagua Haritalarının sekiz farklı alandan oluştuğunu, her bir alanın temsil ettiği farklı bir konu olduğunu söylemiştik. Şimdi gelin bu sekiz alanın  ne olduğunu biraz inceyelim.

İlk inceleyeceğimiz alan Zhen, yani aile. Adı üzerinde Zhen aileyi ve yeni başlangıçları temsil eder. Yeşil renk ile sembolize edilir. Bir diğer alanımız ise Dui’dir. Çincede “çocuklar” anlamına gelen bu kelime elbette ilk olarak çocukları ve beraberinde neşeyi temsil eder. Rengi ise beyazdır. Üçüncü olarak Qian’dan bahsedelim. Bu “yardımsever insanlar” anlamını taşır. Yardımseverliği, iyiliği temsil eder ve gri renkle gösterilir. Dördüncü alanımızsa Xun’dur. Bu kelime de zenginlik anlamını taşır. Mor renkle gösterilen Xun; zenginliği, bolluğu ve refahı temsil eder. Tai Qi, genel olarak sağlıkla alakalıdır ve sarı renkle gösterilir. Bir diğer alanımız olan Gen ise bilgi anlamını taşır. Kendini geliştirme, bilgi ve beceriyi temsil eder. Koyu mavi renkle gösterilir. Diğer alanımız Kan, kariyer anlamına gelmektedir. Adı üzere kariyeri ve hayattaki yolu temsil etmektedir. Siyah renkle gösterilir. Pembe renkle gösterilen Kun ise ilişkileri, ortaklıkları temsil eder. Örneğin evlilik bu alanda yer alır. Son olarak Li, kırmızı renkle ifade edilir ve şan, şöhret ve itibarı temsil eder. Bu alanların her biri temsil ettikleri alanlarla ilgili olan elementlerle de içli dışlıdır elbette.

Adsiz tasarim 3 2 2
Dengeyi Yakalamak

Dengeyi Yakalamak

Feng Shui öğretisinin temelini denge oluşturur demek yanlış olmaz. Bu öğreti, doğadaki her şey arasında bir denge yakalamayı amaçlar. Bunu yaparken sadece iyiyi ya da pozitifi kullanmak amaçlanmaz. Zıtlıklar arasında da bir denge kurulur. Hatta evrenin bütünlüğü Yin ve Yang arasındaki dengenin kurulmasıyla simgelenir. Öğretide Yin negatifin, Yang ise pozitifin sembolüdür. Bu ikisi her zaman bir denge içerisinde olmalıdır. Özellikle yaşam alanlarına Feng Shui uygulanırken Yin ve Yang arasındaki denge gözetilir. Yin enerjisinin fazla olması negatifliğin artmasıyla birtakım şanssızlıkları doğuracağı gibi, Yang enerjisinin de fazlalığı ortamda fazla enerji olmasıyla zarar verici etkiler yaratabilir. İşte bu yüzden Yin ve Yang arasında bir dengenin kurulması her zaman için önemlidir.

Yin Yang
Yin Yang’ın Altında Yatan Felsefe

Uyumu Asla Yitirmemek          

Feng Shui ilkeleri doğayla denge içerisinde yaşamayı amaçladığı kadar doğa ile uyum içerisinde olmayı da amaçlar. Bu uyumu yakalamak için öğretinin farklı yolları vardır. Bunlardan bir tanesi renklerdir. Yaşam alanlarımızı düzenlerken birçok detaya dikkat etmek gerekir. Bu detayların elementler ve enerjilerle olan bağlantısını açıklamıştık. Mobilyaların konumu ve içerdikleri elementler kadar renkleri de bu uyuma ayak uydurmalıdır. Her rengin yaydığı enerji farklıdır ve Feng Shui öğretisi bu enerjiler arasında uyum ve dengeyi sağlamaya çok önem vermektedir. Renklerin uyumu bu noktada oldukça öne çıkar. Elbette renklerle beraber Bagua Haritaları ile evimizi düzenlemenin, her eşyanın doğru konumda ve enerjide olmasına özen göstermenin de gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ancak bu sayede Feng Shui öğretisinin öngördüğü denge ve uyum yakalanacaktır.

Feng Shui İle Uyumlu Dekorasyon 3
Her Oda İçin Feng Shui İle Uyumlu Tasarımı Yakalamak

Her Oda İçin Uygun Dekorasyonu Oluşturmak

Feng Shui öğretisinde küçük detayların bile önemi büyük olabilmektedir. Örneğin eşyaların farklı şeyleri temsil edebileceğini ve bu enerjileri dolayısıyla konumlarının, oluştukları elementlerin ve renklerinin belli bir denge ve uyum içerisinde olması gerektiğini söylemiştik. Elbette eşyaların bile ayrı ayrı bu kadar önemi varken her odanın kendine özgü bir tasarımla denge ve uyumu yakalaması gerekecektir. Gelin şimdi her oda için kısa kısa Feng Shui öğretisinin tavsiyelerini inceleyim.

Oturma odaları evimizin kalbi gibidir. Bu sebeple en çok özen göstermemiz gereken odalardan biri oturma odasıdır. Feng Shui öğretisi oturma odalarında aile ile ve konuklarla vakit geçirmeyi kolaylaştırmak adına yeterince oturma alanının bulunması gerektiğini öne sürer. Oturma odalarında kullanılan oturma alanlarının sırtının mümkün olduğunca kapıya dönük olması engellenir. Tabii oturma odalarının göbeğinde duran sehpaların da ayrı bir özenle seçilmesi gerekmektedir. Oturma odalarını düzenlerken Bagua Haritalarından yararlanmak ve içeride bulunacak eşyaları elementleri, renkleri ve enerjileri göz önünde tutularak düzenlemek oldukça önemlidir. Yine eşyaların konumlandırılması sırasında da birtakım Feng Shui öğretilerinin göz önüne alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Mutfak da vaktimizin önemli kısmını geçirdiğimiz ve yemekleri hazırlayıp yediğimiz odamız olarak önemlidir. Feng Shui öğretisine göre eşyaların da üstünkörü olarak mutfağa yerleştirilmemesi gerekir. Örneğin fırınınız, yemeği hazırlarken sırtınızın kapıya dönük olmayacağı şekilde konumlanmalıdır. Temizlik ve düzen de mutfakta oldukça önemlidir. Örneğin buzdolabınızın dağınık olmaması, içerisinin temiz olması mutfağınızda iyi bir Feng Shui’ye sahip olmak adına önemli olacaktır.

Banyolar da evimizde iyi bir Feng Shui’ye sahip olmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken yerlerdir. İçerisinde çokça kanal olması ve burada sürekli bir akış olması kötü enerjinin buradan eve yayılmasına sebep oluyor olabilir. Bu sebeple klozetinizin kapağını ve aynı zamanda banyonuzun kapısını mümkün olduğunca kapalı tutmak iyi bir Feng Shui’ye sahip olmak noktasında önemli olacaktır. Ayrıca banyoların evin ortasında, yani merkezinde olması da kötü bir Feng Shui olarak kabul edilmektedir.

Feng Shui’ye Yer Aç

Bagua Haritasına göre evinizi dekore ederken bazı eşyaları evinizden çıkarmanız gerekebilir. Bu eşyalar vazgeçemeyeceğiniz ve ihtiyaç duyacağınız eşyalarsa hem yaşam alanınızı rahatlatmak hem de evinizdeki dengeyi korumak için bu eşyaları depolamanın iyi bir yöntem olacağını da hatırlatmak gerekir. Eşya depolama hizmeti için PratikDepo ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz! 🙂